top of page

REGULAMIN WYSTAWY

Robienie zdjęć jest dozwolone w niektórych galeriach wystawy.

Zakaz wprowadzania wózków - użyj nosidełka. Wózek możesz przechować w naszej szatni bezpłatnie.

Zakaz wchodzenia w kurtkach, płaszczach, z parasolkami, torbami i plecakami - jest dostępna bezpłatna szatnia.

Zakaz wnoszenia toreb i dużych bagaży - jest dostępna bezpłatna szatnia.

Zakaz spożywania artykułów spożywczych oraz napojów.

Zakaz dotykania eksponatów i ekspozycji.

Zakaz używania telefonów i prowadzenia głośnych rozmów.

Zakaz wnoszenia broni, ostrych narzędzi i szklanych pojemników.

Zakaz wchodzenia będąc pod wpływem alkoholu i środków odurzających.

Zakaz palenia.

Zakaz wchodzenia ze zwierzętami.

Fałszowanie biletów będzie zgłaszane jako przestępstwo.

Zeskanowany bilet nie może zostać ponownie wykorzystany.

Odwiedzający mogą zostać poddani kontroli bezpieczeństwa przy wejściu.

Dzieci poniżej 14 roku życia mogą wchodzić jedynie w towarzystwie dorosłych.

Zniżka dla seniora - po ukończeniu 65 roku życia.

Zniżka dla studenta - ważna z legitymacją studencką, do 26 roku życia.

Wystawa jest dostępna dla osób na wózkach inwalidzkich.

Ilość osób na wózkach inwalidzkich może być ograniczona ze względów bezpieczeństwa.

Trzymaj bilet w bezpiecznym miejscu.

Każdy bilet posiada kod i odcinek kontrolny, jest weryfikowany przez terminal biletowy

przy wejściu na wystawę lub poprzez przedarcie przez uprawnionego pracownika.

W przypadku zniszczenia, kradzieży lub zagubienia bilet nie podlega zwrotowi lub wymianie.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy lub szkody powstałe

poprzez nielegalne kopiowanie lub fałszowanie biletu.

W przypadku odwołania wystawy, żądanie zwrotu powinno zostać złożone w miejscu zakupu biletu.

Organizator nie pokrywa kosztów dodatkowych (takich jak hotel czy transport).

Okaziciel biletu wyraża zgodę na fotografowanie i nagrywanie na terenie wystawy

i późniejsze wykorzystanie przez organizatora bez wynagrodzenia.

Bilet nie podlega wymianie ani zwrotowi, opłata za usługę nie podlega zwrotowi.

W przypadku złego samopoczucia w trakcie zwiedzania wystawy,

skontaktuj się z naszymi pracownikami - pomogą Ci.

REGULACJE ZWIĄZANE ZE STANEM EPIDEMII COVID-19

W związku z działaniami profilaktycznymi wynikającymi z zagrożeniem SARS- CoV- 2, na podstawie wytycznych dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce, wydanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, osoba kupująca bilet wystawę Cosmos Discovery Space Exhibition oraz biorąca udział w wystawie jest zobowiązana do zastosowania się do wszelkich wytycznych bezpieczeństwa wskazanych przez Organizatora.

 

Każdy odwiedzający oświadcza, że według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19 oraz nie przebywa na obowiązkowej kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.

W przypadku stwierdzenia u niego zakażenia lub objawów zakażenia w dniu odwiedzenia wystawy, zobowiązuje się do nie uczestniczenia w wystawie.

bottom of page